Ιστορικό

Η εταιρία ιδρύθηκε το 2005 μετά από πολυετή εμπειρία πάνω στην εγκατάσταση και την μελέτη του ανελκυστήρα και αφού εγκαταστάθηκαν δεκάδες ανελκυστήρες όλων των τύπων.

Στόχος που τέθηκε από την αρχή της ίδρυσης είναι η παροχή καινούριων υπηρεσιών στον χώρο του ανελκυστήρα με απώτερο σκοπό την καθιέρωση της επιχείρησης σαν πρότυπη για τον ανταγωνισμό.

Η εταιρία αναλαμβάνει τον έλεγχο για την αδειοδότηση του ανελκυστήρα.

Η κατασκευή του ανελκυστήρα ελέγχεται από έμπειρο μηχανικό, στη συνέχεια παραδίδει την έκθεση ελέγχου που σε αυτήν φαίνονται όλες οι παρατηρήσεις και οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν.

Όταν γίνουν όλες οι επισκευές και αλλαγές σύμφωνα με την έκθεση ελέγχου ο μηχανικός έρχεται ξανά για επιθεώρηση και εκδίδει την πιστοποίηση.

Χρόνια εμπειρίας

ΗΜΕΡΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο